logo
Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
admin  
#1 Posted : 17 November 2014 12:42:47(UTC)
admin

Rank: Administration

Groups: Administrators
Posts: 178
Man
India

ಅಲಸಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೊಂದು (ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಅಲಸಂದೆ ಬಿತ್ತಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾಲ.) ಖುಷ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮೇ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಿತ್ತಬಹುದು ಬೆಳೆದು ಕೊಯಿಲಾದ ನಂತರ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಫೈಲ್ (ಗಳನ್ನು) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
File Attachment(s):
Cowpea ( Alasande).pdf (239kb) downloaded 34 time(s).
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳು - ರಾಷ್ಟೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು